Get Adobe Flash player
  • Rychlý kontakt
  • Jana Andrlová
  • Osík u Litomyšle 104
  • mob.: 607 677 502

Trochu více o reflexologii…

Reflex je nekoordinovaně probíhající svalová kontrakce vyvolaná vnějšími podněty prostřednictvím ústředního orgánu – např. míchou.

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod. První zmínky o ní se vztahují k roku 4000 př.n.l. a její kolébkou je Egypt a jižní Asie. V novodobé historii se touto metodou zabýval koncem 19. století William H. Fitzgerald a jeho nástupkyní pak byla americká terapeutka Eunice Inghmanová.Její žákyně H. Marquartová  se zasloužila o rozšíření této metody v Evropě.

Reflexologie chodidel znamená zjednodušeně řečeno péči o tělo přes chodidla. Plosky chodidel představují nejvyužívanější a nejcitlivější oblast pro reflexní masáže, ale velice účinná je také masáž na nártech, na bocích chodidel a okolo kotníků. Vždy se při masáži ošetřují obě nohy. V průběhu masáže je dobré držet se doporučeného pořadí, neboť masáž určité části těla umocňuje účinek masáže následující. Proto je vhodné začínat vždy ošetřením reflexních plošek hlavy, páteře / prioritou je krční páteř/ a celého pohybového aparátu. Poté je možné pokračovat v masáži plošek odpovídajících jednotlivým tělním systémům.

Je důležité mít na mysli, že jednotlivé systémy se navzájem ovlivňují a doplňují – v těle všechno souvisí se vším. Proto nikdy nemasírujeme plošku pouze jednoho orgánu. Je-li však někde v těle problém, musíme tomuto přizpůsobit délku a intenzitu přítlaků. Pokud je orgán podrážděn nebo v zánětlivém procesu, masírujeme velmi jemně a delší dobu. Je-li orgán v hypofunkci a potřebuje posílit a povzbudit, pak přitlačíme mnohem silněji. Nikdy se ale nesmí překročit hranice únosnosti bolesti / vyjma bodů první pomoci/. Délka masáže je přibližně 50 minut, přičemž intenzita a frekvence přítlaků plošek jednotlivých tělních systémů je zcela individuální, je třeba ji přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a reakci klienta. Jiný postup musíme zvolit u těhotné ženy, jiný u dítěte a jiný u starého člověka. Také četnost masáží je nemožné paušálně stanovit. Obecně se doporučují maximálně 2 – 3 masáže týdně, ale není to pravidlem. Potřebujeme-li harmonizovat cíleně a intenzivněji určitou oblast těla nebo tělní systém, je vhodné masáže rozložit na kratší časové úseky, ale při častějším opakování / i několikrát denně /. V domácím prostředí je pak možné využít automasáže / samopomoc / nebo požádat druhou osobu, která prošla instruktáží.

Reflexní terapie chodidel nemá závažné kontraindikace, vyjma horečnatých onemocnění a onemocnění kůže. Aby však byla účinná a příjemná, musí být provedena s citem a „šitá na míru „ každému klientovi.  Nedoporučuje se provádět masáž těsně před spaním. Naopak je dobré dopřát nožkám bezprostředně před masáží teplou koupel.

Reflexologie sama o sobě je velmi obšírné téma, v tomto článku jsem se pokusila shrnout pro Vás pouze její základní principy.